Kosova | Akses Untuk Projek Air Bersih Selesai

Islamic Relief di Kosova telah memuktamadkan ‘Akses ke Air Bersih’ projek, yang menyediakan penduduk tempatan Perbandaran Kamenice dengan akses kepada air bersih dan boleh diminum.

Sistem air akan menyediakan akses kepada 65 isi rumah dengan sekitar 400 penduduk, termasuk 120 kanak-kanak di bawah umur 14 tahun.

Projek itu juga merangkumi penciptaan dan pengedaran risalah yang meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan air yang teliti, diagihkan kepada 1065 isi rumah dengan sekitar 7000 individu.

Fikir Kemanusiaan, Fikir ISLAMIC RELIEF!