Zakat LZS

ISLAMIC RELIEF MALAYSIA
Jom Sucikan Harta

ZAKAT BERSAMA LZS

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Surah At-Taubah (ayat 103)

Bagaimana Membayar Zakat LZS Melalui Islamic Relief Malaysia? 

Islamic Relief Malaysia merupakan amil bertauliah bagi Lembaga Zakat Selangor sejak tahun 2018. Kami telah membantu ramai penyumbang diluar sana untuk membayar zakat dengan cara yang sangat mudah dan cepat disamping turut memberi khidmat rundingan untuk pengiraan zakat.