Visi, Misi & Nilai

VISI, MISI & NILAI

Kami memperuntukkan sumber-sumber ini tanpa mengira kaum, gabungan politik, umur, jantina, kebolehan atau kepercayaan, dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan.

VISI KAMI

Diilhamkan oleh kepercayaan Islam kita dan dipandu oleh nilai-nilai kita, kita membayangkan dunia penyayang di mana masyarakat diberi kuasa, kewajiban sosial dipenuhi dan orang bertindak sebagai penderitaan orang lain.

MISI KAMI

Kami mencontohkan nilai-nilai Islam kita, kita akan menggerakkan sumber, membina perkongsian, dan membangunkan kapasiti tempatan seperti yang kita lakukan untuk:

Membolehkan komuniti mengurangkan kesan bencana, bersedia untuk terjadinya dan bertindak balas dengan menyediakan bantuan, perlindungan dan pemulihan.

Menggalakkan pembangunan bersepadu dan perlindungan alam sekitar dengan tumpuan kepada mata pencarian yang mampan.

Menyokong orang yang meminggirkan dan terdedah untuk menyuarakan keperluan mereka dan mengatasi punca kemiskinan.

NILAI

Keikhlasan

Dalam menanggapi kemiskinan dan penderitaan, usaha kita dipacu oleh keikhlasan kepada Tuhan dan perlunya memenuhi kewajiban kita kepada manusia.

Keadilan Sosial

Kerja kami diasaskan pada membolehkan orang dan institusi untuk memenuhi hak orang-orang yang miskin dan terdedah. Kami berusaha untuk memperkasakan kepupusan mereka untuk merealisasikan potensi manusia yang diberikan Tuhan mereka dan mengembangkan kemampuan dan sumber mereka.

Kasih Sayang

Kami percaya perlindungan dan kesejahteraan setiap kehidupan adalah sangat penting dan kami akan bergabung dengan pelakon kemanusiaan lain untuk bertindak sebagai satu tindak balas terhadap penderitaan yang disebabkan oleh bencana, kemiskinan dan ketidakadilan.

Kustodian

Kami meneguhkan kewajipan menjaga kediaman kami di bumi, sumber dan kepercayaan orang-orang di dalam kami sebagai pengamal kemanusiaan dan pembangunan menjadi telus dan bertanggungjawab.

Kecemerlangan

Tindakan kami dalam menangani kemiskinan ditandakan dengan kecemerlangan dalam operasi dan kelakuan kami yang layak untuk orang yang kami berkhidmat.