Visi, Misi & Nilai

VISI, MISI & NILAI

VISI

Berlandaskan kepada kepercayaan serta nilai-nilai Islam, Islamic Relief berhasrat mewujudkan dunia yang prihatin di mana komuniti diupayakan, tanggungjawab sosial dilaksanakan dan masyarakat bersatu meringankan penderitaan golongan yang memerlukan.

MISI

Islamic Relief akan menggerakkan pelbagai sumber, menjalin kerjasama dan membangunkan keupayaan tempatan berpandukan nilai-nilai Islam, bertujuan untuk:

Membolehkan komuniti bersiapsiaga ke arah meminimumkan kesan pasca bencana, bersedia untuk menghadapi bencana akan datang dan melaksanakan tindakan sewajarnya.

Mempromosikan pembangunan bersepadu dan pemuliharaan alam sekitar dengan penekanan kepada kehidupan mampan.

Membantu golongan terpinggir dan memerlukan untuk menyuarakan keperluan mereka dan bekerjasama dengan pihak lain bagi mengenalpasti punca dan mengatasi kemiskinan.

Kami memperuntukkan sumber-sumber ini tanpa mengira bangsa, fahaman politik, umur, jantina atau kepercayaan tanpa mengharapkan sebarang balasan.

NILAI

Ikhlas

Usaha kita didorong atas dasar ikhlas kerana Allah dan keperluan untuk memenuhi tanggungjawab kepada manusia dengan jujur.

Adil

Keadilan sosial menjadi tunggak bagi masyarakat dan institusi untuk menunaikan tanggungjawab mereka terhadap golongan miskin dan yang memerlukan.

Rahmah

Perlindungan nyawa dan kesejahteraan hidup merupakan keutamaan kami. Oleh itu, kami akan bekerjasama meringankan penderitaan akibat bencana, kemiskinan dan ketidakadilan.

Amanah

Kami menggalas amanah terhadap alam dan sumber-sumbernya serta kepercayaan yang diberikan dengan telus dan bertanggungjawab.

Ihsan

Bantuan yang disampaikan adalah berasaskan kepada kecemerlangan gerak kerja dan tatacara yang ditetapkan.