Polisi Islamic Relief

POLISI ISLAMIC RELIEF

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Islamic Relief Malaysia tertakluk kepada satu pertubuhan yang bukan berasaskan keuntungan dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) 2010. Dasar Perlindungan Data Peribadi Islamic Relief Malaysia mengawal aktiviti lembaga dan kakitangan Islamic Relief Malaysia. Organisasi kemanusiaan Islamic Relief di Malaysia adalah pemilik laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan di www.islamic-relief.org.my serta pengendalian data langsung dengan pekerja, sukarelawan, penderma, dan data peribadi pembekal yang bertanggungjawab untuk pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010. Pengendalian data peribadi yang betul adalah keutamaan kami khusus kepada organisasi. Oleh itu, Islamic Relief Malaysia dengan senang hati memaklumkan pematuhan kami terhadap Prinsip Perlindungan Data Pribadi yang dibimbing dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 seperti di bawah.

PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Pemprosesan data peribadi oleh Islamic Relief Malaysia adalah mematuhi Prinsip Perlindungan Data Pribadi berikut, iaitu:

(a) Prinsip Umum;
(b) Prinsip Pemberitahuan dan Pilihan;
(c) Prinsip Pendedahan;
(d) Prinsip Keselamatan;
(e) Prinsip Pengekalan;
(f) Prinsip Integriti Data; dan
(g) Prinsip Akses,

ANTI PENIPUAN, RASUAH DAN POLISI RASUAH

Dasar Anti-Penipuan, Rasuah dan Polisi Rasuah ditubuhkan untuk menetapkan tanggungjawab Pemegang Saham Islamic Relief Malaysia dalam memerhatikan dan menegakkan kedudukan organisasi mengenai penipuan, rasuah dan bribery. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja untuk membaca, memahami, dan mematuhi oleh Dasar Anti-Penipuan, Rasuah dan Bribery. Keutamaan Islamic Relief Malaysia adalah untuk melakukan pendekatan toleransi sifar terhadap penipuan, rasuah atau Bribery, rasuah dan sogokan dan cuba menipu, rasuah atau Bribery. Islamic Relief Malaysia menegakkan semua undang-undang yang berkaitan dengan menentang penipuan, rasuah dan rasuah. Kami menggalakkan ketelusan dan akauntabiliti yang tertinggi dengan membentuk Dasar dan mematuhi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

DASAR KONFLIK KEPENTINGAN PERIBADI

Ia adalah demi kepentingan Islamic Relief Malaysia untuk mengetahui dan mengurus semua konflik kepentingan dan penampilan konflik berkepentingan. Dasar Konflik Kepentingan ini direka untuk membantu para pengarah, pekerja dan sukarelawan Islamic Relief Malaysia mengenal pasti situasi yang memperlihatkan konflik kepentingan yang berpotensi dan menyediakan Islamic Relief Malaysia dengan prosedur untuk menguruskan konflik dengan sewajarnya mengikut keperluan undang-undang dan matlamat akauntabiliti dan ketelusan dalam operasi Islamic Relief Malaysia.