Ketidakpercayaan Makanan Meninggalkan 8.5 Juta Orang yang Memerlukan Bantuan Segera Di Ethiopia

Kemarau berpanjangan dan peningkatan rasa tidak selamat makanan di Ethiopia telah mengakibatkan pengasingan dalaman, terutamanya di rantau Afar yang bersempadan dengan Somalia.

Di Ethiopia, 8.5 juta orang kini tidak selamat dan memerlukan bantuan segera.

Dalam tempoh tiga bulan yang lalu sahaja angka ini meningkat secara mendadak dari 7.8 juta apabila keadaan bertambah buruk.

 

376,000 kanak-kanak berumur lima tahun ke bawah mengalami kekurangan gizi.

Kekurangan makanan dan air di seluruh rantau ini membawa kepada orang-orang yang melarikan diri dari rumah mereka untuk mencari kelangsungan hidup.

Islamic Relief Ethiopia adalah salah satu daripada beberapa agensi yang dapat mengakses Zon Afar di rantau Somalia, yang merupakan antara kawasan yang paling teruk di Afrika Timur.

Pasukan kami di lapangan telah menjalankan penilaian keperluan pesat di kem di mana 3,000 keluarga memerlukan bantuan serta-merta segera.

Peruntukan kecemasan seperti air, makanan, tempat tinggal dan kit kebersihan telah dikenal pasti sebagai keperluan yang paling mendesak.

Islamic Relief UK, bersama dengan warga besar Islamic Relief, menyokong satu tindak balas bersepadu yang bertujuan untuk memenuhi keperluan segera keluarga-keluarga ini.

 

Sila derma untuk Rayuan Krisis Afrika Timur dan membantu kami menyelamatkan nyawa.