Tingkat Taraf Sosial Orang Asli

Dengkil, 3 Okt 2018 – 23 peserta daripada Kelas Dewasa Asli Peribumi (KEDAP) mendapat bimbingan proses penanaman cendawan dan penyediaan cendawan tiram kelambu di bawah kelolaan Islamic Relief Malaysia (IRM).

Program yang mendapat kerjasama pihak Taman Pertanian Universiti, Universiti Putra Malaysia (UPM) itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan komuniti Orang Asli.

 

Ia sekaligus memberi pendedahan intensif kepada tatacara dalam menyediakan media cendawan secara teori dan praktikal.

 

Secara amnya, penanaman cendawan tersebut membawa kepada satu kaedah penanaman secara agrotek iaitu agro-tanaman dan teknologi sekaligus menghasilkan pertumbuhan cendawan.

 

Menurut Pegawai Pertanian UPM, Maininah Tahir, proses pengeluaran tanaman cendawan melibatkan beberapa aspek termasuklah penyediaan media iaitu bongkah cendawan, pengkusan, inokulasi, pemeraman, dan penghasilan.

 

Untuk maklumat, program ini adalah tajaan daripada MRA International.