Krisis Kemarau Etiopia – 2

Akibat kekurangan air dan makanan, komuniti Pastoralis telah terpaksa berpindah dari Wilayah Somali. Majoriti penduduk di kawasan ini adalah golongan wanita dan kanak-kanak seperti mana yang dilaporkan. Mereka juga dilaporkan telah kematian haiwan ternakan mereka termasuklah kambing dan unta yang secara tradisionalnya dianggap sebagai haiwan tahan kemarau.

Penilaian terkini yang dijalankan di Rantau Oromia di Zon Borena dan Bale mencadangkan bahawa kematian ternakan, malnutrisi dan kadar keciciran sekolah terus meningkat manakala tindakan penyelesaian amat perlahan dan tidak mencukupi secara umumnya.

IR pada waktu ini sedang mengedarkan 102,780 Liter air setiap hari kepada 17 perkampungan.

IR telah mengedarkan 1185 bungkusan NFI yang mengandungi peralatan asas rumah, tin air Jerry, alas plastik dan besen cuci kepada mereka yang tersingkir.

Ingat Kemanusiaan, Ingat ISLAMIC RELIEF!