Islamic Relief memenangi Anugerah Kepimpinan di Anugerah 3G

Naser Haghamed menerima Anugerah Kepimpinan Sektor Sosial & Dermawan bagi pihak Islamic Relief.

Naser berkata: “Saya merasa terhormat dan gembira menerima anugerah ini bagi pihak Islamic Relief. Walau bagaimanapun, saya ingin mendedikasikan ini kepada anak-anak Syria.”

Anugerah Urus Tadbir Baik Global, yang dikenali sebagai ‘Anugerah 3G,’ disampaikan kepada kerajaan, korporat dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) untuk kecemerlangan dalam ketelusan, tadbir urus yang baik dan tanggungjawab sosial. Anugerah ini disampaikan oleh Cambridge-IFA pada majlis yang berlangsung di Istanbul pada hari Jumaat 27 Mei

“Anugerah ini menghargai kecemerlangan dalam pembangunan masyarakat melalui kemurahan hati yang luar biasa dan komitmen jangka masa, kepakaran dan sokongan kewangan atau organisasi.” – Cambridge-IFA

Ucapan penerimaan Naser: