Bahasa Bukan Penghalang

Kajang, 24 Apr 2018 – Sukarelawan Islamic Relief Canada (IR Canada) bersama anak-anak Rohingya di Rohingya Intellectual, Skills, & Excellence (RISE) hari ini membuktikan bahawa bahasa bukanlah faktor penghalang dalam usaha mencari ilmu.

 

Walaupun sesi interaksi bersama anak-anak Rohingya itu menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi, anak-anak Rohingya tetap tidak berputus asa untuk mempelajari sesuatu yang baharu.

 

Salah seorang sukarelawan IR Canada, Fatima Mulla, berpendapat bahawa anak-anak ini sebenarnya berupaya untuk memahami apa yang disampaikan sekiranya kaedah yang diaplikasikan itu mudah bagi mereka.

 

Tambahnya, “anak-anak ini memerlukan kaedah pembelajaran yang seronok dan tidak membosankan bagi menarik lagi minat mereka untuk belajar.”

 

Selain itu, aktiviti interaksi bersama anak-anak Rohingya juga merupakan satu langkah proaktif dalam memupuk pembangunan diri dari segi komunikasi bersama penerima manfaat.

 

Untuk maklumat, program kemanusiaan bersama sukarelawan IR Canada fasa kedua akan berlangsung sehingga 29 April.