Perkembangan Terkini – Sudan

Menurut UNCHR, lebih 131,000 pelarian Selatan Sudan telah tiba di Sudan pada tahun 2016, yang merupakan bilangan ketibaan tertinggi tahunan yang pernah direkodkan.

Keganasan, kebimbangan makanan, malnutrisi, dan kekurangan akses terhadap perkhidmatan asas telah menyebabkan penyingkiran dalam negeri besar-besaran.

Pada bulan Januari, IR Sudan di Bahagian Tengah Darfur, telah menjalankan projek WASH dan mengedarkan kit kebersihan (yang berjumlah 1350). Sebagai tambahan, kempen pembersihan Jerry-can juga telah dijalankan dan 2000 Jerry-can telah dibersihkan.

Di Barat Korfofan, IR Sudan telah membuka pejabat khidmat masyarakat yang baru di pekan El Mairam dan telah menjalankan kaji selidik penilaian air.

Dua perkarangan air telah dikenal pasti untuk tujuan pemulihan.

Pendaftaran dan pengesahan pelarian Selatan Sudan di dalam pekan El Mairam telah bermula dengan penyelarasan bersama pihak berkuasa tempatan.