Islamic Relief Edar Kit Kebersihan dan Barangan Bukan Makanan kepada Pelarian Ethiopia

SUDAN, 27 Januari 2021 – Angka pelarian Ethiopia yang berjaya melepasi sempadan Sudan dan mendaftar di bawah Suruhanjaya Pelarian Sudan (COR) dan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR) setakat 26 Januari meningkat kepada 60,285 orang.

Sebanyak 70 kit kebersihan dan 73 barangan bukan makanan (NFI) telah diedarkan di kem Um Rakuba menerusi projek Rapid Response Mechanism (RRM) dan projek bantuan Islamic Relief.