Projek pertama yang berkaitan dengan projek penanaman cendawan telah dimulakan di sekolah di mana sebahagian besar penduduk kampung menghantar anak-anak mereka ke sekolah itu. Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi (Asli) telah memberikan sokongan penuh mereka dengan menyediakan kawasan dan bekerjasama untuk membawa peluang baru kepada masyarakat orang asli berdekatan. Sesetengah pendedahan telah diberikan sebelum ini kepada kumpulan kecil supaya mereka dapat menjadi mentor atau pemimpin kumpulan untuk projek penanaman cendawan masyarakat mereka.

Projek Penanaman Cendawan Orang Asli

Sektor Kehidupan Mampan

PENGENALAN

Projek pertama yang berkaitan dengan projek penanaman cendawan telah dimulakan di sekolah di mana sebahagian besar penduduk kampung menghantar anak-anak mereka ke sekolah itu. Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi (Asli) telah memberikan sokongan penuh mereka dengan menyediakan kawasan dan bekerjasama untuk membawa peluang baru kepada masyarakat orang asli berdekatan. Sesetengah pendedahan telah diberikan sebelum ini kepada kumpulan kecil supaya mereka dapat menjadi mentor atau pemimpin kumpulan untuk projek penanaman cendawan masyarakat mereka.

OBJEKTIF

  1. Membina minimum dua (2) rumah cendawan lengkap dengan kemudahan dan peralatan penanaman.
  2. Meningkatkan keupayaan diri peserta dalam kedua-dua kemahiran teknikal yang berkaitan dengan penanaman cendawan dan pengurusan perniagaan asas.
  3. Membuat cadangan nilai produk untuk meningkatkan pemasaran dan keunikannya.

PENERIMA MANFAAT

10 Keluarga (Komuniti Orang Asli)

LOKASI

Dengkil, Selangor

DANA DIPERLUKAN

RM100,000