Jharkhand adalah salah satu negeri yang paling mundur di India dengan kadar per kapita yang rendah dan kadar celik huruf dan kadar kemiskinan yang tinggi. Profil pendidikan negara tidak begitu menggalakkan. Jharkhand berdiri kedua terakhir dalam literasi keseluruhan diikuti oleh Bihar.

Godda adalah sebuah daerah yang maju kerana tidak adanya infrastruktur asas. Komunikasi masih menjadi masalah kerana daerah itu tidak mempunyai sebarang pautan kereta api. Kadar celik huruf daerah sangat rendah, berdiri pada 56.40% (Banci, 2011) iaitu 10% lebih rendah daripada kadar celik huruf purata negeri.

IR India berusaha untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah Godda di negeri Jharkhand melalui pembaharuan dan rekonstruksi bangunan sekolah masyarakat yang ada di desa Sahoro.

Infrastruktur Pendidikan untuk Gadis di Daerah Godda, Jharkhand

Sektor Pendidikan

PENGENALAN

Jharkhand adalah salah satu negeri yang paling mundur di India dengan kadar per kapita yang rendah dan kadar celik huruf dan kadar kemiskinan yang tinggi. Profil pendidikan negara tidak begitu menggalakkan. Jharkhand berdiri kedua terakhir dalam literasi keseluruhan diikuti oleh Bihar.

Godda adalah sebuah daerah yang maju kerana tidak adanya infrastruktur asas. Komunikasi masih menjadi masalah kerana daerah itu tidak mempunyai sebarang pautan kereta api. Kadar celik huruf daerah sangat rendah, berdiri pada 56.40% (Banci, 2011) iaitu 10% lebih rendah daripada kadar celik huruf purata negeri.

IR India berusaha untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah Godda di negeri Jharkhand melalui pembaharuan dan rekonstruksi bangunan sekolah masyarakat yang ada di desa Sahoro.

OBJEKTIF

Objektif projek ini adalah untuk membina kemudahan pendidikan yang selamat untuk memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak yang dimiliki oleh masyarakat yang paling terpinggir dalam perlindungan alam sekitar yang bertujuan untuk membangunkan daya tahan kepada keadaan cuaca yang tidak menentu dan ketidakamanan makanan.

PENERIMA MANFAAT

LOKASI

Sahora Village
Godda District
Jharkhand

DANA DIPERLUKAN

RM 220,281.75