Gabenor Sada’a adalah antara Gabenor paling terjejas di Yaman akibat penyakit kolera dan penyakit air. Jumlah yang memerlukan air kini telah mencapai 16 juta orang (sebelumnya 14.5 juta). Berdasarkan penilaian keperluan pesat, penduduk di kawasan yang disasarkan meminum air dari sumber air yang tidak dilindungi dan terdapat peningkatan dalam penyakit yang melibatkan air, kolera dan cirit-birit. Penilaian juga menunjukkan bahawa 55% isi rumah tidak mempunyai akses kepada air minum yang selamat dan 5 sumber air adalah tidak berfungsi dan ia merupakan salah satu faktor yang membatasi usaha untuk mengawal wabak kolera semasa dan penyakit air lain.

Bantuan Kecemasan Air, Sanitasi & Kebersihan untuk Populasi Terancam di Yemen

Sektor Kecemasan & Pengurangan Risiko Bencana

PENGENALAN

Gabenor Sada’a adalah antara Gabenor paling terjejas di Yaman akibat penyakit kolera dan penyakit air. Jumlah yang memerlukan air kini telah mencapai 16 juta orang (sebelumnya 14.5 juta). Berdasarkan penilaian keperluan pesat, penduduk di kawasan yang disasarkan meminum air dari sumber air yang tidak dilindungi dan terdapat peningkatan dalam penyakit yang melibatkan air, kolera dan cirit-birit. Penilaian juga menunjukkan bahawa 55% isi rumah tidak mempunyai akses kepada air minum yang selamat dan 5 sumber air adalah tidak berfungsi dan ia merupakan salah satu faktor yang membatasi usaha untuk mengawal wabak kolera semasa dan penyakit air lain.

OBJEKTIF

Islam Relief Malaysia mensasarkan untuk menghalang penyebaran kolera kepada komuniti (2,171 isi rumah = 15,200 individu) disebabkan oleh air yang tidak selamat dengan memulihkan dua sumber air yang tidak berfungsi di Majz dan Daerah Sahar, Gabungan Sada’a, Yemen dan meningkatkan amalan kebersihan di kawasan sasaran.

DANA DIPERLUKAN

RM 225,000