Dua belas tahun sekatan telah menimpa rakyat Palestin yang tinggal di Gaza, yang menjadi ‘terkunci’ sepenuhnya, menafikan akses percuma ke baki wilayah Palestin yang diduduki dan dunia luar.

Kadar kemiskinan telah memburukkan lagi sehingga 53%, dan kadar pengangguran melebihi 44%. UNOCHA menganggarkan bahawa lebih daripada 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan. Pemotongan elektrik sehingga 20 jam sehari terus menjejaskan penyediaan perkhidmatan di Gaza, termasuk kemudahan kesihatan, pendidikan, air dan air kumbahan, dsb.

Situasi darurat baru-baru ini jalur Gaza adalah tragis, di mana banyak orang yang terbunuh dan cedera adalah dari anak-anak, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan konvensi hak kanak-kanak PBB. Acara-acara ini memberi kesan kepada kanak-kanak dan emosi orang-orang sekitarnya dan status psikologi.

Projek ini melibatkan mengadakan campur tangan sokongan psikososial kecemasan melalui sesi kaunseling keluarga serta aktiviti rekreasi kanak-kanak.

Sokongan Psikososial Keluarga Kecemasan di Gaza

Sektor Air & Kesihatan

PENGENALAN

Dua belas tahun sekatan telah menimpa rakyat Palestin yang tinggal di Gaza, yang menjadi ‘terkunci’ sepenuhnya, menafikan akses percuma ke baki wilayah Palestin yang diduduki dan dunia luar.

Kadar kemiskinan telah memburukkan lagi sehingga 53%, dan kadar pengangguran melebihi 44%. UNOCHA menganggarkan bahawa lebih daripada 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan. Pemotongan elektrik sehingga 20 jam sehari terus menjejaskan penyediaan perkhidmatan di Gaza, termasuk kemudahan kesihatan, pendidikan, air dan air kumbahan, dsb.

Situasi darurat baru-baru ini jalur Gaza adalah tragis, di mana banyak orang yang terbunuh dan cedera adalah dari anak-anak, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan konvensi hak kanak-kanak PBB. Acara-acara ini memberi kesan kepada kanak-kanak dan emosi orang-orang sekitarnya dan status psikologi.

Projek ini melibatkan mengadakan campur tangan sokongan psikososial kecemasan melalui sesi kaunseling keluarga serta aktiviti rekreasi kanak-kanak.

OBJEKTIF

Objektif projek ini adalah untuk menilai kesukaran psikologi yang berkaitan dengan stres yang selamat dan mengenal pasti mangsa yang selamat dengan kemahiran untuk membantu mereka mengatasi reaksi tekanan mereka termasuk rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak berdaya diri, kesusahan dan kemurungan umum.

PENERIMA MANFAAT

200 isi rumah (1,000 individu)

LOKASI

Gaza, Palestine

DANA DIPERLUKAN

RM 378, 000

PAKEJ

Sokongan Keluarga Sihat

RM 210 setiap keluarga untuk 1 bulan
  • Sokongan Keluarga Sihat