Sebagaimana Keperluan Kemanusiaan Gambaran Keseluruhan 2018, anggaran 11.3 juta orang memerlukan pembantu kesihatan. Sistem Pemetaan Ketersediaan Sumber Daya Sumber Kesihatan (HeRAMS) yang dilaksanakan oleh sektor Kesihatan di Syria, menunjukkan bahawa di dalam kemudahan kesihatan awam di 14 gabenor dan 105 daerah kesihatan (termasuk yang sukar dicapai dan diisytiharkan di kawasan yang dikepung oleh PBB), lebih daripada separuh hospital awam dan pusat kesihatan sama ada ditutup atau hanya sebahagiannya berfungsi.

Di kalangan 111 hospital awam, 50% (55) dilaporkan berfungsi sepenuhnya; 22% (25) dilaporkan berfungsi sebagai sebahagian (iaitu, menghadapi kekurangan kakitangan, peralatan, ubat-ubatan atau kerosakan bangunan dalam sesetengah kes); dan 28% (31) dilaporkan tidak berfungsi. Daripada 1,802 pusat kesihatan awam yang dinilai, 46% (834) dilaporkan berfungsi sepenuhnya; 22% (396) berfungsi sebagai sebahagian; 31% (565) sebagai tidak berfungsi (sepenuhnya daripada perkhidmatan).

Sokongan Kit Dialisis di Syria

Sektor Air & Kesihatan

PENGENALAN

Sebagaimana Keperluan Kemanusiaan Gambaran Keseluruhan 2018, anggaran 11.3 juta orang memerlukan pembantu kesihatan. Sistem Pemetaan Ketersediaan Sumber Daya Sumber Kesihatan (HeRAMS) yang dilaksanakan oleh sektor Kesihatan di Syria, menunjukkan bahawa di dalam kemudahan kesihatan awam di 14 gabenor dan 105 daerah kesihatan (termasuk yang sukar dicapai dan diisytiharkan di kawasan yang dikepung oleh PBB), lebih daripada separuh hospital awam dan pusat kesihatan sama ada ditutup atau hanya sebahagiannya berfungsi.

Di kalangan 111 hospital awam, 50% (55) dilaporkan berfungsi sepenuhnya; 22% (25) dilaporkan berfungsi sebagai sebahagian (iaitu, menghadapi kekurangan kakitangan, peralatan, ubat-ubatan atau kerosakan bangunan dalam sesetengah kes); dan 28% (31) dilaporkan tidak berfungsi. Daripada 1,802 pusat kesihatan awam yang dinilai, 46% (834) dilaporkan berfungsi sepenuhnya; 22% (396) berfungsi sebagai sebahagian; 31% (565) sebagai tidak berfungsi (sepenuhnya daripada perkhidmatan).

OBJEKTIF

Objektif rayuan ini adalah untuk meningkatkan akses kepada rawatan dialisis melalui sokongan dua pusat dialisis.

PENERIMA MANFAAT

76 pesakit buah pinggang kronik & akut

LOKASI

Gabenor Aleppo, Syria

DANA DIPERLUKAN

RM 422, 514