Pelarian adalah orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka untuk melarikan diri dari perang, penganiayaan, atau bencana alam. Jumlah pelarian di Malaysia telah meningkat secara drastik dalam tempoh lima tahun lepas. Kebanyakan mereka adalah Rohingya yang melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Myanmar. Terdapat juga pelarian lain dari negara lain seperti Iraq, Afghanistan, Somalia, dan Syria. Kesemua mereka adalah orang yang terkena akibat peperangan yang berterusan di negara mereka dan sebahagian dari mereka berada di sini untuk mendapatkan suaka. Menurut laporan UNHCR, Malaysia telah menjadi rumah kepada lebih daripada 100,000 pelarian dari seluruh dunia.

Projek Kecemerlangan Intelek & Kecemerlangan (ISE) adalah Pusat Pembelajaran Alternatif (ALC) oleh IRM untuk memberi pendidikan kepada pelarian terutamanya kepada Rohingya. Islamic Relief Malaysia telah mengambil langkah besar dengan memulakan Pusat Pembelajaran Alternatif untuk pelarian, khususnya Rohingya di Taman Kajang Utama, iaitu Intelek Kemahiran & Kecemerlangan (ISE).

Kemahiran dan Kecemerlangan Intelek (ISE) - Menyediakan Pendidikan Bagi Pelarian Rohingya di Malaysia

Sektor Pendidikan

PENGENALAN

Pelarian adalah orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka untuk melarikan diri dari perang, penganiayaan, atau bencana alam. Jumlah pelarian di Malaysia telah meningkat secara drastik dalam tempoh lima tahun lepas. Kebanyakan mereka adalah Rohingya yang melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Myanmar. Terdapat juga pelarian lain dari negara lain seperti Iraq, Afghanistan, Somalia, dan Syria. Kesemua mereka adalah orang yang terkena akibat peperangan yang berterusan di negara mereka dan sebahagian dari mereka berada di sini untuk mendapatkan suaka. Menurut laporan UNHCR, Malaysia telah menjadi rumah kepada lebih daripada 100,000 pelarian dari seluruh dunia.

Projek Kecemerlangan Intelek & Kecemerlangan (ISE) adalah Pusat Pembelajaran Alternatif (ALC) oleh IRM untuk memberi pendidikan kepada pelarian terutamanya kepada Rohingya. Islamic Relief Malaysia telah mengambil langkah besar dengan memulakan Pusat Pembelajaran Alternatif untuk pelarian, khususnya Rohingya di Taman Kajang Utama, iaitu Intelek Kemahiran & Kecemerlangan (ISE).

OBJEKTIF

  • Untuk menaikkan kedudukan sosial Rohingya yang melumpuhkan dan tidak didokumentasikan dan melatih anak-anak mereka untuk menjadi pemimpin masa depan komuniti, dengan kata lain memberikan suara mereka supaya mereka dapat menyuarakan pandangan dan mimpi mereka.
  • Untuk memastikan setiap kanak-kanak Rohingya mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar untuk mereka membaca, menulis dan menghitung dan boleh berkomunikasi dengan kami sekurang-kurangnya mimpi menjadi kenyataan.

PENERIMA MANFAAT

40 pelajar Rohingya (7-17 tahun)

LOKASI

Taman Kajang Utama, Selangor, Malaysia

DANA DIPERLUKAN

RM 3,301,000