Pusat Pembangunan Pelarian (RDeC) adalah projek pembangunan masyarakat yang dicadangkan oleh Islamic Relief Malaysia (IRM) bertujuan meningkatkan taraf hidup pelarian di Malaysia dengan menyediakan kelas kemahiran vokasional yang membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan bayaran yang lebih baik.

Pusat Pembangunan Rohingya (RDec)

Sektor Pendidikan

PENGENALAN

Pusat Pembangunan Pelarian (RDeC) adalah projek pembangunan masyarakat yang dicadangkan oleh Islamic Relief Malaysia (IRM) bertujuan meningkatkan taraf hidup pelarian di Malaysia dengan menyediakan kelas kemahiran vokasional yang membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan bayaran yang lebih baik.

OBJEKTIF

  1. Memberi kemahiran bakeri dan menjahit.
  2. Menyediakan pendidikan asas.
  3. Menyediakan tempat latihan industri.
  4. Mengangkat taraf hidup pelarian.

PENERIMA MANFAAT

20 Pelarian (Secara Langsung) & 100 Pelarian (Secara Tidak Langsung)

LOKASI

Taman Kajang Utama, Selangor

DANA DIPERLUKAN

RM511,000