Kerana masalah yang disebabkan oleh pemotongan hutan, pembinaan bangunan yang tidak dirancang, pencemaran udara dan lain-lain, Islamic Relief Bosnia & Herzegovina merancang untuk melaksanakan projek penanaman semula penghormatan “Ablakovina” di Sarajevo dengan pokok-pokok yang berlainan jenis seperti Abys alba Mill, Maple (Acer Pseudoplatanus L.), Ash (Fraxisinus Excelsior L.), Acacia (Robinia pseudoacacia L.).

Projek Penanaman Semula Hutan

Sektor Kecemasan & Pengurangan Risiko Bencana

PENGENALAN

Kerana masalah yang disebabkan oleh pemotongan hutan, pembinaan bangunan yang tidak dirancang, pencemaran udara dan lain-lain, Islamic Relief Bosnia & Herzegovina merancang untuk melaksanakan projek penanaman semula penghormatan “Ablakovina” di Sarajevo dengan pokok-pokok yang berlainan jenis seperti Abys alba Mill, Maple (Acer Pseudoplatanus L.), Ash (Fraxisinus Excelsior L.), Acacia (Robinia pseudoacacia L.).

Islam Relief Malaysia (IRM) bertujuan untuk mengelakkan tanah runtuh di kawasan takungan air dengan menanam bilangan pokok. Projek ini memberi kesan kepada 5,033 penerima bantuan di Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Terima kasih para penyumbang!

Sumbangan Anda telah membantu 5,033 penduduk Sarajevo menerusi projek penanaman semula hutan.