Air merupakan salah satu keperluan paling asas untuk manusia. Menggunakan air yang bersih, tandas bersih, dan kebersihan asas adalah penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan kanak-kanak. Kekurangan ini bermakna kanak-kanak lebih banyak menghadapi masalah seperti penyakit air, penyakit, dan pertumbuhan yang sukar. Di bawah sektor Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH), IRM mensasarkan untuk memastikan masyarakat mempunyai akses yang mencukupi untuk bekalan air bersih dan sanitasi asas. Sehingga Januari 2019, kami telah mengenal pasti masyarakat di Sabah yang akan mendapat manfaat daripada projek WASH.

Projek Aqua

Sektor Air & Kesihatan

PENGENALAN

Air merupakan salah satu keperluan paling asas untuk manusia. Menggunakan air yang bersih, tandas bersih, dan kebersihan asas adalah penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan kanak-kanak. Kekurangan ini bermakna kanak-kanak lebih banyak menghadapi masalah seperti penyakit air, penyakit, dan pertumbuhan yang sukar. Di bawah sektor Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH), IRM mensasarkan untuk memastikan masyarakat mempunyai akses yang mencukupi untuk bekalan air bersih dan sanitasi asas. Sehingga Januari 2019, kami telah mengenal pasti masyarakat di Sabah yang akan mendapat manfaat daripada projek WASH.

Di Sabah, kedua-dua jurang antara perbezaan etnik dan geografi perlu diteliti untuk memastikan tiada komuniti dijatuhkan dari arus perdana pembangunan ekonomi di Sabah. Usaha membasmi kemiskinan di Sabah amat mencabar kerana sifat demografi dan geografi negara. Kebanyakan orang kurang bernasib baik di Sabah tinggal di kawasan luar bandar. Kebanyakan mereka masih dibelenggu kemiskinan, kerana kebanyakan penduduk pedalaman masih terlibat dalam aktiviti produktiviti yang rendah.

OBJEKTIF

  • Memastikan masyarakat mempunyai akses yang mencukupi untuk bekalan air bersih dan tandas.
  • Untuk meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan dan sanitasi dalam masyarakat.
  • Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memastikan keperluan asas mereka terpenuhi.

PENERIMA MANFAAT

3000 individu 

LOKASI

Kampung Tagupi Laut, Sabah

DANA DIPERLUKAN

RM60,000