Inisiatif dari IRM melaksanakan HOREY! program adalah untuk memastikan masyarakat Islam yang kurang bernasib baik dari Orang Asli, dan kumpulan Pengungsi menerima kesedaran mengenai gaya hidup sihat. IRM juga memberi tumpuan kepada sektor gaya hidup, kebersihan dan sanitasi yang sihat untuk mencapai kehidupan harmoni dan persekitaran yang kondusif di Malaysia.

Program Komuniti Orang Asli & Pelarian yang Sihat 2019 (HOREY!)

Sektor Air & Kesihatan

PENGENALAN

Inisiatif dari IRM melaksanakan HOREY! program adalah untuk memastikan masyarakat Islam yang kurang bernasib baik dari Orang Asli, dan kumpulan Pengungsi menerima kesedaran mengenai gaya hidup sihat. IRM juga memberi tumpuan kepada sektor gaya hidup, kebersihan dan sanitasi yang sihat untuk mencapai kehidupan harmoni dan persekitaran yang kondusif di Malaysia.

OBJEKTIF

  • Untuk memastikan masyarakat Islam yang kurang bernasib baik mendapat kesedaran mengenai kesihatan awam yang baik.
  • Untuk menggalakkan pilihan isi rumah keluarga mengenai pemakanan yang sihat dan kepentingan makanan seimbang.
  • Untuk menggalakkan komuniti menggunakan pengetahuan dan amalan kebersihan dan sanitasi.
  • Untuk meningkatkan sikap dan kesedaran mengenai amalan kesihatan am.

PENERIMA MANFAAT

330 keluarga (1,650 individu)

LOKASI

Perak & Selangor

DANA DIPERLUKAN

RM50,000