Program Ramadhan Relief 1440H adalah projek bermusim yang dilaksanakan oleh Islamic Relief di seluruh dunia dengan tujuan membawa bantuan kepada penerima bantuan makanan bermusim semasa Ramadhan. Program ini akan menjangkau masyarakat miskin & memerlukan di dalam negara.

Ramadan Care4Hunger 1440H (Tempatan)

Program Bermusim

PENGENALAN

Program Ramadhan Relief 1440H adalah projek bermusim yang dilaksanakan oleh Islamic Relief di seluruh dunia dengan tujuan membawa bantuan kepada penerima bantuan makanan bermusim semasa Ramadhan. Program ini akan menjangkau masyarakat miskin & memerlukan di dalam negara.

OBJEKTIF

  • Menyediakan pek makanan berkhasiat sebagai usaha untuk mengurangkan malnutrisi di kalangan masyarakat miskin dan memerlukan.
  • Membangunkan pembangunan komuniti penyayang yang mampan dengan meningkatkan kesedaran, memudahkan kemitraan kemanusiaan strategik dan menggalakkan tindakan praktikal melalui sokongan mereka kepada projek ini, dan semua untuk penerima manfaat.

PENERIMA MANFAAT

12,300 keluarga atau 61,500 penerima manfaat

LOKASI

Malaysia termasuk Sabah & Sarawak

DANA DIPERLUKAN

RM2,200,000