Malaysia menghadapi risiko bencana alam. Bencana banjir yang luar biasa pada akhir 2014 meyakinkan kami bahawa tiada kawasan bebas dari risiko bencana alam. Bencana alam yang paling meluas disebabkan iklim adalah bencana banjir. Iklim ini juga merupakan faktor yang boleh mencetuskan tanah runtuh, hakisan tebing sungai, hakisan pantai dan ribut tropika.

Pengurangan Risiko Bencana (DRR)

Sektor Kecemasan & Pengurangan Risiko Bencana

PENGENALAN

Malaysia menghadapi risiko bencana alam. Bencana banjir yang luar biasa pada akhir 2014 meyakinkan kami bahawa tiada kawasan bebas dari risiko bencana alam. Bencana alam yang paling meluas disebabkan iklim adalah bencana banjir. Iklim ini juga merupakan faktor yang boleh mencetuskan tanah runtuh, hakisan tebing sungai, hakisan pantai dan ribut tropika. Untuk mencari penyelesaian yang komprehensif, dasar dan strategi perlu didasarkan pada ‘menghindari atau mengurangkan‘ ancaman atau risiko bencana kepada komuniti dan harta mereka, bukan untuk ‘mengawal’ bencana tersebut. Aspek ‘penyediaan’ masyarakat yang dihadapi dengan bencana alam masih sangat rendah. Mereka masih mengharapkan agensi kerajaan atau NGO melakukan segala-galanya; dari berpindah ke pusat penempatan sementara, menyediakan bekalan makanan untuk membina semula penempatan mereka.

Pengurangan Risiko Bencana (DRR) adalah konsep dan amalan untuk mengurangkan risiko bencana melalui usaha sistematik untuk menganalisis dan mengurangkan faktor sebab akibat bencana. Contoh-contoh pengurangan risiko bencana adalah mengurangkan pendedahan kepada bahaya, mengurangkan kerentanan orang dan harta benda, pengurusan tanah yang bijak dan alam sekitar, meningkatkan kesiapsiagaan dan amaran awal untuk bencana.

OBJEKTIF

  • Menyediakan penyelesaian untuk menggantikan sistem sedia ada yang tidak boleh digunakan. Ia perlu berkesan, praktikal, difahami dan pada kos yang boleh diuruskan.
  • Melengkapi komuniti dengan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana (DRR).
  • Melengkapkan penduduk kampung dengan kesediaan bencana untuk kematian dan kematian.
  • Pengetahuan Asas pertolongan cemas yang dapat dioptimumkan semasa mogok bencana.
  • Laksanakan Jawatankuasa DRR di kalangan setempat, supaya mereka dapat menjadi responden pertama di tempat kejadian.
  • Terapkan kaedah sistem amaran bencana.
  • Memberi mekanisme pengurusan bencana yang komprehensif dari segi keperluan penduduk terjejas.
  • Menyediakan kemudahan di tempat perlindungan sementara untuk orang kurang upaya dan warga emas.
  • Memastikan kesinambungan keperluan asas perkhidmatan kepada masyarakat yang terlibat semasa bencana.
  • Rekod penyimpanan maklumat berkaitan bencana untuk rujukan masa depan.

PENERIMA MANFAAT

Sejumlah 400 keluarga (Sabah) & 200 keluarga (Kedah)

LOKASI

1) Kampung Tagupi Laut, Lahad Datu, Sabah

2) Tempat perlindungan sementara SK Gunong, Mukim Gunong, Kedah

CARTA ALIR DRR

DANA DIPERLUKAN

RM 132,750.00