Negara yang mempunyai penduduk luar bandar dengan penduduk dianggarkan 16 juta dan ekonomi yang dikuasai oleh pertanian, Malawi diletakkan pada 170 daripada 188 negara oleh 2016 UN HDI. Jumlah penduduk miskin adalah 66.7% dan di kawasan pedalaman di mana majoriti penduduknya terletak, terutamanya Malawi Selatan, angka ini meningkat kepada 68.4%.

Pemberdayaan Komuniti Bersepadu & Mampan Di Malawi

Sektor Kecemasan & Pengurangan Risiko Bencana

PENGENALAN

Negara yang mempunyai penduduk luar bandar dengan penduduk dianggarkan 16 juta dan ekonomi yang dikuasai oleh pertanian, Malawi diletakkan pada 170 daripada 188 negara oleh 2016 UN HDI. Jumlah penduduk miskin adalah 66.7% dan di kawasan pedalaman di mana majoriti penduduknya terletak, terutamanya Malawi Selatan, angka ini meningkat kepada 68.4%.

OBJEKTIF

Untuk menyokong petani di kawasan rawan kemarau dengan sistem pengairan yang mampan, input jarak jauh, kemahiran dan pengetahuan tentang kaedah pertanian alternatif, perlindungan alam sekitar yang bertujuan untuk membina daya tahan kepada keadaan cuaca yang tidak menentu dan ketidakamanan makanan.

PENERIMA MANFAAT

2, 750

LOKASI

T/A Amidu, Daerah Balaka, Malawi

DANA DIPERLUKAN

RM 582,950