Zakat / Fidyah

Perkataan “zakat” bermaksud “untuk membersihkan”; ia adalah tiang ketiga Islam yang menjadi kewajipan kepada semua umat Islam. Zakat pada dasarnya adalah satu tindakan penyembahan bagi umat Islam untuk membersihkan kekayaan mereka, membersihkan jiwa mereka dan menguntungkan diri mereka sendiri serta orang lain.

Fidyah adalah denda yang dikenakan ke atas seseorang atas sebab-sebab tertentu atau dengan sengaja menangguhkan qada ‘untuk Ramadhan, dengan memberi makan kepada orang miskin dengan ukuran makanan asas untuk setiap hari yang seseorang melewatkan kewajibannya untuk berpuasa selama Ramadhan.

Zakat / Fidyah

Zakat

Perkataan “zakat” bermaksud “untuk membersihkan”; ia adalah tiang ketiga Islam yang menjadi kewajipan kepada semua umat Islam. Zakat pada dasarnya adalah satu tindakan penyembahan bagi umat Islam untuk membersihkan kekayaan mereka, membersihkan jiwa mereka dan menguntungkan diri mereka sendiri serta orang lain.

SIAPAKAH YANG PERLU MEMBAYAR ZAKAT?

Setiap orang Muslim yang waras yang mempunyai sama dengan atau lebih banyak kekayaan daripada nisab selama satu tahun.

FAEDAH KEPADA ORANG LAIN :

  • Zakat membantu memenuhi keperluan golongan miskin serta mereka yang memerlukan dikalangan umat Islam selain berfungsi memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang ketara.
  • Zakat mampu menjadi jambatan penghubung diantara golongan miskin dan kaya selain dapat mengeratkan silaturahim di antara pengeluar dan penerima zakat.
  • Zakat membantu komuniti Islam menjana pendapatan, mengukuhkan ekonomi ummah serta boleh menjadi solusi kepada masalah pengangguran.
  • Zakat memurnikan kekayaan, menambahkan keberkatan rezeki, membersihkan hati daripada sifat bakhil serta boleh membawa keamanan kepada negara.

Fidyah

Fidyah adalah denda yang dikenakan ke atas seseorang atas sebab-sebab tertentu atau dengan sengaja menangguhkan qada ‘untuk Ramadhan, dengan memberi makan kepada orang miskin dengan ukuran makanan asas untuk setiap hari yang seseorang melewatkan kewajibannya untuk berpuasa selama Ramadhan.

KADAR FIDYAH

Kadar fidyah yang dibayar adalah satu Mudd (satu liter) makanan asas negara tertentu untuk setiap hari seseorang kehilangan tanggungjawabnya untuk berpuasa, menurut para ulama. Ia juga boleh dibayar mengikut harga beras beras sebagaimana yang ditakrifkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Di Malaysia, sukatan yang digunakan adalah bersamaan dengan 675 gram. Kadar tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Ia bervariasi mengikut berat beras dengan anggaran harga negara masing-masing.