Akses kepada promosi air bersih dan kebersihan sangat sukar di beberapa kawasan di bahagian tengah Bangladesh kerana ciri-ciri geografinya. Kemungkinan tanah, batu, batu, arsenik dan pencemaran besi di kawasan itu sangat tinggi. Kebanyakan orang miskin dari segi keadaan sosioekonomi mereka. Pemasangan kemudahan air selamat amat sukar bagi masyarakat. Akibatnya, penyakit yang berpunca daripada air, kekurangan zat makanan adalah tinggi.

Sebaliknya, keadaan kebersihan dan sanitasi yang kurang baik di Bangladesh adalah, antara lain mencerminkan beberapa fakta seperti; Amalan kebersihan yang lemah masih lazim di kawasan luar bandar. Bangladesh telah mencapai kejayaan yang luar biasa dalam menyediakan akses kepada air minuman untuk penduduk luar bandar dan menjelang hujung tahun lalu hampir 97% rakyat dipercayai disampaikan oleh kira-kira 11 juta tiub tangan-telaga.

Air untuk Komuniti di Bangladesh

Sektor Air & Kesihatan

PENGENALAN

Akses kepada promosi air bersih dan kebersihan sangat sukar di beberapa kawasan di bahagian tengah Bangladesh kerana ciri-ciri geografinya. Kemungkinan tanah, batu, batu, arsenik dan pencemaran besi di kawasan itu sangat tinggi. Kebanyakan orang miskin dari segi keadaan sosioekonomi mereka. Pemasangan kemudahan air selamat amat sukar bagi masyarakat. Akibatnya, penyakit yang berpunca daripada air, kekurangan zat makanan adalah tinggi.

Sebaliknya, keadaan kebersihan dan sanitasi yang kurang baik di Bangladesh adalah, antara lain mencerminkan beberapa fakta seperti; Amalan kebersihan yang lemah masih lazim di kawasan luar bandar. Bangladesh telah mencapai kejayaan yang luar biasa dalam menyediakan akses kepada air minuman untuk penduduk luar bandar dan menjelang hujung tahun lalu hampir 97% rakyat dipercayai disampaikan oleh kira-kira 11 juta tiub tangan-telaga.

OBJEKTIF

Objektif rayuan ini adalah untuk meningkatkan air yang selamat di kalangan komuniti sasaran dengan membina 100 telaga cetek dan 32 telaga dalam dan meningkatkan amalan sanitasi dan kebersihan.

PENERIMA MANFAAT

1,584 keluarga (7,920 individu) memerlukan perhatian akses air bersih

  • Keluarga yang tinggal di kawasan terdedah WASH
  • Keluarga yang boleh mendapatkan akses air bersih dalam jarak 500 meter
  • Keluarga yang tidak mempunyai kemudahan sanitasi yang bersih

LOKASI

Kesatuan-kesatuan terpilih di Muktagacha Upazila di Mymensingh dan Modhupur Upazila di Tangail.

DANA DIPERLUKAN

RM 500,000

PAKEJ

Pakej A

RM 3,000 per unit telaga cetek
  • Air untuk Komuniti di Bangladesh

Pakej B

RM 8,500 per unit telaga dalam (kawasan pantai)
  • Air untuk Komuniti di Bangladesh