DERMA
SEKARANG

Choose Language

HOME
DERMA
SEKARANG

KECEMASAN

KEMPEN

ANTARABANGSA

MYSEDEKAH

KEMPEN

TEMPATAN

SQUAD

GLOBAL CELEBRITY  VOLUNTEER

ANAK YATIM

RAYUAN

MUSIM SEJUK

LAIN-LAIN

BERITA TERKINI

Bagaimana Derma Anda Membantu:

Semua derma ke ISLAMIC RELIEF MALAYSIA layak menerima pengecualian cukai (kecuali untuk Zakat, Fidyah & Qurban) di bawah sub-seksyen 44 (6) pendapatan Cukai 1967. No Ruj. : LHDN.01 / 35/42/51/179-6,6249 Tarikh kuatkuasa: 1.1.2014 sehingga 31.12.2018