DERMA
SEKARANG

Choose Language

HOME
DERMA
SEKARANG

Sebahagian Rakan & Penderma Kami

Terima kasih kepada semua Rakan Kemanusiaan dan ribuan penghargaan kepada semua penderma yang telah menyumbangkan kepada kejayaan kita semua, dan kami berharap agar anda dapat berikan sokongan yang berterusan pada masa akan datang.

Setiap individu memainkan peranan penting dalam menjadikan IRM berjaya sepertimana pada hari ini.