DERMA
SEKARANG

Choose Language

HOME
DERMA
SEKARANG

Polisi Kami

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Islamic Relief Malaysia adalah sebuah pertubuhan bukan mencari keuntungan dan tertakluk pada peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) 2010.

Polisi Perlindungan Data Peribadi Islamic Relief Malaysia mengawal aktiviti lembaga dan kakitangan Islamic Relief Malaysia.

Organisasi kemanusiaan Islamic Relief di Malaysia adalah pemilik laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan di www.islamic-relief.org.my serta meliputi pengendalian data secara langsung dengan pekerja, sukarelawan, penderma, dan data peribadi vendor; dengan itu bertanggungjawab untuk mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi tersebut mengikut peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010. Pengendalian data peribadi adalah menjadi keutamaan kepada organisasi kami. Oleh itu, Islamic Relief Malaysia dengan bangganya memaklumkan kepatuhan kami kepada Prinsip Perlindungan Data Peribadi berpandukan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 seperti di bawah.

 

PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Pemprosesan data peribadi oleh Islamic Relief Malaysia akan mematuhi Prinsip Perlindungan Data Peribadi, iaitu-

(A) Prinsip Am;

(B) Notis dan Pilihan Prinsip;

(C) Pendedahan Prinsip;

(D) Prinsip Keselamatan;

(E) Prinsip Penyimpanan;

(F) Prinsip Integriti Data; dan

(G) Prinsip Akses,

 

DASAR ANTI-PENIPUAN, RASUAH DAN POLISI RASUAH

Dasar Anti-Penipuan, Rasuah Dan Polisi Rasuah ditubuhkan sebagai tanggungjawab Islamic Relief Malaysia terhadap pihak berkepentingan; dalam menjaga kedudukan organisasi terhadap penipuan, rasuah dan sogokan.

Adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap pekerja untuk membaca, memahami dan mematuhi Dasar Anti-Penipuan, Rasuah Dan Polisi Rasuah. Islamic Relief Malaysia tidak akan bertoleransi terhadap sebarang penipuan, rasuah atau sogokan, rasuah dan sogokan atau sebarang cubaan untuk penipuan, rasuah atau sogokan.

Islamic Relief Malaysia mendukung semua undang-undang yang berkaitan untuk menangani penipuan, sogokan dan rasuah. Kami mendukung sepenuhnya ketelusan dan kebertanggungjawaban Dasar ini selaras dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

 

DASAR KONFLIK KEPENTINGAN

Adalah menjadi keutamaan Islamic Relief Malaysia untuk sentiasa bersedia dan menguruskan dengan baik semua konflik kepentingan serta kewujudan sebarang konflik kepentingan, jika ada.

Dasar Konflik Kepentingan ini digubal untuk membantu pengarah, kakitangan dan sukarelawan Islamic Relief Malaysia dalam mengenal pasti keadaan wujudnya potensi konflik kepentingan, jika ada dan untuk menyediakan Islamic Relief Malaysia dengan prosedur untuk menguruskan konflik tersebut mengikut undang-undang dan akauntabiliti dalam operasi Islamic Relief Malaysia.