Projek Kolam Ikan Air Tawar membantu masyarakat Orang Asli dan membangunkan lebih banyak projek lestari pada masa akan datang selaras dengan wawasan Islam Relief untuk membayangkan dunia penyayang, di mana masyarakat diberi kuasa, kewajiban sosial dipenuhi, dan kami bertindak balas sebagai penderitaan kepada penderitaan orang lain.

Kolam Ikan Air Tawar (KIAT)

Sektor Kehidupan Mampan

PENGENALAN

Projek Kolam Ikan Air Tawar membantu masyarakat Orang Asli dan membangunkan lebih banyak projek lestari pada masa akan datang selaras dengan wawasan Islam Relief untuk membayangkan dunia penyayang, di mana masyarakat diberi kuasa, kewajiban sosial dipenuhi, dan kami bertindak balas sebagai penderitaan kepada penderitaan orang lain.

OBJEKTIF

  • Sebagai sumber ekonomi penduduk kampung.
  • Untuk bantuan makanan harian kepada penduduk kampung.
  • Membantu dan melatih penduduk tempatan untuk membiak ikan air tawar untuk meningkatkan sumber ekonomi mereka.

PENERIMA MANFAAT

200 penduduk Kampung Orang Asli Kabel dan berhampiran

LOKASI

Kampung Orang Asli Kabel, RPS Air Banun, Gerik Perak

DANA DIPERLUKAN

RM59,685.00