Berita Harian_3,000 penduduk terima manfaat Projek Aqua_10042019