Mohd Shahid Mohd Ilyas sedang ditemubual oleh kakitangan Islamic Relief Malaysia