Pengunjung yang hadir sedang mengikuti aktiviti asas pembelajaran bahasa isyarat.