1) KENYATAAN MEDIA_SASAR AGIHAN 12,000 PEK MAKANAN MENERUSI PROJEK REZEKI RAMADAN